.

.
Τα Νέα του Ν.Πέλλης και της Αλμωπίας


Θέμα: “Πρόσκληση για συμμετοχή στο 3ο Technology Forum”


Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,


Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς της περιοχής μας, είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων σημαντική είναι η συνεισφορά των Παραγωγικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες), και των Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και συγκεκριμένα:
• η αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουν οι προαναφερθέντες φορείς
• η συνεργασία μεταξύ τους

Με βάση τα παραπάνω, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) οργανώνουν το 3ο Technology Forum (www.technology-forum.eu) στην Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 18/05/2016, 9:00-18:00 , υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και με την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης που απευθύνεται στα μέλη των φορέων που οργανώνουν το Forum είναι η υποβολή περιλήψεων (περίπου 150 λέξεις) για την παρουσίαση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των παρουσιάσεων και διαμόρφωση του προγράμματος από την επιστημονική επιτροπή. Ενδεικτικά τεχνολογικά θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο Forum είναι: Προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες νέφους, εφαρμογές και υπηρεσίες για έξυπνες κινητές συσκευές, εξελιγμένες τεχνικές αναγνώριση φωνής, εφαρμογές και υπηρεσίες με χρήση τεχνικών επικοινωνίας κοντινού πεδίου (ενδεικτικά NFC, RFID), εξελιγμένες τεχνικές προσομοίωσης συστημάτων και συμπεριφορών, επεξεργασία εικόνας και βίντεο, όραση με υπολογιστή, τεχνικές οπτικής αναλυτικής, εξελιγμένες υπηρεσίες βασιζόμενες σε (δορυφορική) τηλεπισκόπηση, machine translation/αυτόματη μετάφραση. Ευρύτεροι τεχνολογικοί τομείς ενδιαφέροντος αναφέρονται στην διεύθυνση http://technology-forum.eu/technology-fields. Παρακαλούμε να υποβάλετε την περίληψη στην διεύθυνση http://technology-forum.eu/submission.

Το Technology Forum θα περιλαμβάνει περίπου 12 παρουσιάσεις (διάρκειας 15’ η καθεμία), οι οποίες θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή του Forum.

Ως keynote speakers στο Forum έχουν ήδη επιβεβαιώσει η Microsoft Ελλάς, η Oracle, η Enterprise Greece, o ΣΕΚΕΕ και η SKG Tech.

Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τι τεχνολογικές συνεργασίες πετύχαμε το τα τελευταία δύο χρόνια και τι περισσότερο (και πώς) θα μπορούσαμε να πετύχουμε στο μέλλον ;». Συντονιστής του στρογγυλού τραπεζιού θα είναι ο κ. Ανδρέας Συμεωνίδης (ΑΠΘ) και έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν οι:
• Μαλούτας Θωμάς (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας)
• Τζιτζικώστας Απόστολος (Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας)
• Μπουτάρης Ιωάννης (Δήμαρχος Θεσσαλονίκης)
• Μήτκας Περικλής (Πρύτανης ΑΠΘ)
• Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ).
• Ζαπράνης Αχιλλέας (Πρύτανης ΠΑΜΑΚ)
• Λουφάκης Κυριάκος (Πρόεδρος ΣΕΒΕ)
• Σαββάκης Αθανάσιος,(Πρόεδρος ΣΒΒΕ)
• Μουσιόπουλος Νίκος (Αντιπρύτανης ΔΙΠΑΕ)
• Καγγελίδης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ)
• Αγγελίδης Παντελής (Πρόεδρος ΑΖΚ)
• Στάικος Χρήστος (Πρόεδρος Enterprise Greece)

Το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή του Forum είναι:
• 01/02/2016-11/03/2016: Υποβολή περιλήψεων παρουσίασης τεχνολογιών
• 14/03/2016-10/04/2016: Επιλογή των παρουσιάσεων και διαμόρφωση τελικού προγράμματος από την επιστημονική επιτροπή
• 11/04/2016-10/05/2016: Υποβολή παρουσιάσεων από τις συμμετέχουσες εταιρίες
• 18/05/2016: Διεξαγωγή Technology Forum

Επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Technology Forum είναι:
• Συμεωνίδης Ανδρέας, Λουίζου Λένα, Τσακίρη Σοφία (ΑΠΘ)
• Ιωαννίδης Δημοσθένης, Κατσιαδάκης Νικόλαος (ΕΚΕΤΑ)
• Βλαχοπούλου Μάρω, Φούσκας Κωνσταντίνος (ΠΑΜΑΚ)
• Τσαγκαράκης Μαρίνος (ΣΕΒΕ)
• Βλαχάβας Ιωάννης, Αχίλλας Χαρίσιος (ΔΙΠΑΕ)
• Καγγελίδης Κωνσταντίνος, Βάμβαλης Κοσμάς (ΣΕΠΒΕ)
• Μπαλλά Καλλιόπη, Πλεξίδας Απόστολος (ΠΚΜ)
• Γογγολίδης Βασίλειος, (ΓΓΕΤ)
• Τραματζάς Κωνσταντίνος, Παπατζήκα Λήδα, Κατσιάνης Γιώργος (ΑΖΚ)
• Μιχαλοπούλου Αγγέλα (EG)
• Σίμος Μπενσασσών (ΔΘ)
• Λαμπούδης Δημήτρης (ΑΠΘ)Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες σχετικά με το Forum μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
ΑΠΘ Σοφία Τσακίρη 2310-994.034
ΕΚΕΤΑ Χρυσούλα Κατσικάκη 2310-498.157
ΠΑΜΑΚ Τίνα Αρβανιτάκη 2310-891.864
ΣΕΒΕ Μαρίνος Τσαγκαράκης 2310-535.333
ΣΕΠΒΕ Φωτεινή Πετμεζά 2310-365.130
ΑΖΚ Λήδα Παπατζήκα 2310-379.341


Με εκτίμηση,
Η οργανωτική επιτροπή«Συνεργάζομαι»


Α. Εισαγωγή

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες . Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.

Οι Συνεργασίες μπορούν να είναι δύο μορφών: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Διοργανωτές του «Συνεργάζομαι» είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και ο θεσμός βρίσκεται υπό την αιγίδα της της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).


Β. Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:
• Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
• Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
• Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά είναι θετικό αν υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από το χώρο της Έρευνας (όπως έχουν οριστεί προηγουμένως).

Γ. Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του θεσμού είναι:
• 16/02/2016: Ανακοίνωση θεσμού – Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής
• 24/03/2016: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
• 09/05/2016: Ανακοίνωση αξιολόγησης συμμετοχών
• 18/05/2016: Απονομή στα πλαίσια του 3ου Technology Forum


Δ. Προβολή συμμετεχόντων

H προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
1. Στο 3ο Technology Forum
a. Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
b. Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη (3’) παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
c. Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session στο φουαγιέ
2. Σε sites
a. Παρουσίαση των τριών πρώτων Συνεργασιών στα sites των 12 φορέων που οργανώνουν το Συνεργάζομαι
b. Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum
3. Γενική
a. Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ

Ε. Διαδικασία υποβολής

Οι συνεργαζόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://technology-forum.eu/synergazomai-submission/

Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 24 Μαρτίου 2016. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι: ‘Ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας’, ‘Συντονιστής φορέας’, ‘E-mail επικοινωνίας’, ‘Τηλέφωνο επικοινωνίας’. Το αρχείο που υποβάλλεται πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να περιλαμβάνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα.


ΣΤ. Δήλωσης συμμετοχής

Κάθε δήλωση συμμετοχής αποτελείται από: Περίληψη, Περιγραφή της λύσης, Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης, Αντίκτυπος της λύσης και αξιολογείται με βάση τους τρεις τελευταίους άξονες. Πιο αναλυτικά, η δήλωση συμμετοχής περιλαμβάνει:

1) Περίληψη (δημοσιεύσιμη): Σύντομη περιγραφή της συνεργασίας (φορείς, αντικείμενο), (μέγιστο όριο μισή σελίδα).
2) Περιγραφή της λύσης (εμπιστευτική): Σαφής περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από τη συνεργασία, της βασικής λειτουργικότητας και των τεχνολογιών που εμπλέκονται (τεχνολογική περιγραφή της παραχθείσας λύσης), της ωριμότητας του ανεπτυγμένου συστήματος (πρωτότυπο προς επίδειξη/εγκατεστημένο σύστημα λογισμικού, κλπ) (μέγιστο όριο 3 σελίδες)

3) Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης (εμπιστευτική):
a. Περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν στη συνεργασία, περιγραφή της δραστηριότητας του κάθε φορέα στα πλαίσια του έργου, διαδικασία ανάπτυξης της συνεργασίας (π.χ. μέσω του Technology Forum, μέσω κάποιου Συνδέσμου) (μέγιστο όριο 1 σελίδα ανά φορέα).
b. Περιγραφή της συμπληρωματικότητας των φορέων και τα οφέλη από τη συνεργασία στο έργο (π.χ. μείωση των συνολικών πόρων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας) (μέγιστο όριο 2 σελίδες).

4) Αντίκτυπος της λύσης (εμπιστευτική): Περιγραφή της εμπορικής δυναμικής και των αποτελεσμάτων της λύσης (π.χ. νέοι πελάτες, νέες αγορές ή τζίρος της συγκεκριμένης λύσης), περιγραφή της διαδικασίας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των φορέων που εμπλέκονται και μελλοντικές προοπτικές της συνεργασίας και της παραχθείσας λύσης (μέγιστο όριο 2 σελίδες).

Ζ. Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το Συνεργάζομαι μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
ΑΠΘ Σοφία Τσακίρη 2310-994.034
ΕΚΕΤΑ Χρυσούλα Κατσικάκη 2310-498.157
ΠΑΜΑΚ Τίνα Αρβανιτάκη 2310-891.864
ΣΕΒΕ Μαρίνος Τσαγκαράκης 2310-535.333
ΣΕΠΒΕ Φωτεινή Πετμεζά 2310-365.130
ΑΖΚ Λήδα Παπατζήκα 2310-379.341


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το sosandra News.
- Το sosandraNews διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Το sosandraNews δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το sosandraNews.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
Η συντακτική ομάδα του sosandraNews.

 
Top